Ecologia

Home > Ecology

Per a Vidriera del Cardoner sempre ha estat una prioritat el respecte al medi ambient.
Ja als seus inicis, a finals dels anys 60, va començar a aplicar diferents tractaments a les seves aigües de procés per depurar-les abans de ser recollides al col·lector universal.

Aquests diferents tractaments van culminar el 2002 amb la posada en funcionament d’una depuradora fisicoquímica d’última generació que alhora que depura les aigües del procés de la indústria, transforma el seu residu en subproductes destinats a ser reutilitzats en altres indústries.

En el nostre afany per millorar es revisa periòdicament el funcionament i els diferents processos de depuració aplicats perquè en tot moment puguin ser millorats i estar a l’última en protecció del medi ambient, i d’un dels seus béns més preciats com és l’aigua.

Igualment es van instal·lar camps de panells fotovoltaics, tant mòbils com fixos per generar l’energia elèctrica que consumim i així ser eficients elèctricament i minimitzar l’impacte mediambiental de la indústria, maximitzant-ne l’economia circular.

Accessibility Tools